instagram اینستاگرام
021 2264 8270

تنظیم وسایل کمک شنوایی

تنظیم وسایل کمک شنوایی

تنظیم وسایل کمک شنوایی

تنظیم وسایل کمک شنوایی باعث تنظیم تکنولوژی برنامه ریزی می شود. اما هدف اصلی از این تتنظیمات تغییر دادن نمی باشد. بلکه مجموعه اهداف زیادی را درپی دارد. و به همین دلیل تعداد زیادی از شنوایی شناسان با انجام این تنظیمات موافقند. پس از انجام تنظیمات،با اینکه صداها قابل شنیدن هستند، اما دیگر برای فرد ناراحت کننده نمی باشند.

سمعک ها ابزارهایی هستند؛ که فراهم کننده صدای خوب و با کیفیت و شنوایی مطمئن محیطی و تقویتی هستند. و این دقیقا چیزی است که عموم بیماران این حیطه به آن نیازمندند. البته برخی از افراد اینطور می گویند، که سمعک ها باید بتوانند تمایز گفتار در سکوت و نویز را بهبود ببخشند. هدف از تغییرات، به وجود آمدن وابستگی در تکنولوژی های برگزیده نیست. اما با اینحال نمی توان از تحقق این اهداف جلوگیری کرد، ولی ممکن است با گذشت زمان به آرامی تغییر کنند.

همیشه باید قبل از انتخاب سمعک و انجام پروسه اندازه گیری، اهداف هرگونه تنظیمی بخوبی مشخص شود. باید از ابتدا مشخص شود که نهایتا ارزیابیسمعک چگونه خواهدبود. مثلا وقتی سمعک تراکمی انتخاب می شود که کیفیت صدا مهم باشد. و ارزیابی باید بر مینای درک فرد از کیفیت صدا انجام شود. زمانی که توانایی شنیدن در اولویت است؛ امکان دارد، مداراتی که یک محدوده وسیع از سیگنال ورودی قابل شنیدن را فراهم می کنند ،انتخاب شوند. و ارزیابی و تنظیم سمعک برپایه توانایی فرد در شنیدن انواع صداهای آرام، متوسط و بلند باشد. همچنین اگر فرض شود که یک مشخصه برای فرد مهم است؛ باید حتما به بررسی عملکرد آن مشخصه پرداخت. اندازه گیری هریک از اهداف تنظیم سمعک باید برمبنای مکانیسمی انجام شود. و حتما مشخص شود که آیا هدف Physical است یا Subjective ( بهبود کیفیت زندگی فرد ) .

تنظیمات سمعک

ارزیابی و اندازه گیری سیستم شنوایی، محیطی و فردی

در اولین گام هر ارزیابی،برای بدست آوردن فرکانس شروع پروسه تنظیم، باید آستانه شنوایی گوش فرد بدست آید. البته در این مرحله مساله مهم در انتخاب و تنظیم سمعک، سیستم شنوایی، شنوایی محیطی و فردی می باشد.

ارزیابی سیستم شنوایی

رشد بلندی شاخصی است که شاید در طی مراحل اندازه‌گیری آستانه شنوایی و سطح ناراحت کننده شنیداری بدست آید. و بسیاری از آزمایشگران برای در انتخاب پاسخ وسیله کمک شنوایی طرفدار اندازه گیری رشد بلندی فردی هستند. با اینکه این اطلاعات الزامی نیستند؛ اما آنها در برنامه های انتخاب مانند DSL و NAL-R کاربرد دارند. در رابطه با منحنی های رشد و بلندی فرد اینطور برداشت نمی شود، که عملکردهای رشد بلندی فرد در منحنی رشد بصورت خطی از آستانه کشف به آستانه ناراحتی هستند. و مهمتر اینکه، بلندی راحتی وسط آستانه کشف و آستانه ناراحتی است.

الزامات پردازش سیگنال در تنظیم وسایل کمک شنوایی

از  الزامات پردازش سیگنال در مقوله تنظیم وسایل کمک شنوایی می توان به موراد زیر اشاره کرد.

    * انبساط و تراکم تعدادی از کانال ها

    * پهنای باند عریض

    * انواعی از تکنولوژی میکروفن

    * الگوریتم های کاهنده نویز 

    * کنترل فیدبک فعال

مطلوب بودن یک مشخصه بر اساس بسیاری از انتخاب ها تعیین می شود؛  و چگونگی انعطاف پذیری که مشخصه ها باید داشته باشند، تحت تاثیر بسیاری از انتخاب های دیگر قرار می گیرد. سیگنال های آنالوگ در سمعک های دیجیتال، به وسیله میکروفن دریافت می شوند؛ و از طریق پیش تقویت کننده فرستاده می شود؛  و به سری ارقام ۲تایی تبدیل می شوند.

از پاسخی که در این روش به سیگنال داده می شود، می توان به نتیجه گیری ریاضی اعداد دست یافت. در حالت کلی این عملکرد الگوریتم هایی است،  که کارخانه سازنده در سمعک اعمال کرده است؛ یا برنامه ای که شنوایی شناس در آن طراحی کرده است. در این الگوریتم ها مجموعه ای از ارقام مضاعف ایجاد می شود،  و سپس به یک سیگنال آنالوگ تبدیل می شود.

سیگنال های آنالوگ و دیجیتال در سمعک ها

سیگنال آنالوگ از سمعک دریافت و بعنوان یک صدا در کانال گوش تولید می شود. هرچند برای برنامه پردازش سیگنال، پردازش دیجیتالی نیاز می باشد،  تمرکز این Text روی استراتژی هایی است، که آزمایشگر نیاز ندارد، به پردازش دیجیتالی در مقابل آنالوگ بپردازد. شنوایی شناس باید استراتژی های پردازش سیگنال که مخصوص ارائه به بیمار هستند، را تخمین بزند.

در بسیاری از موارد نیاز است، که برای پردازش مطلوب سیگنال از سمعک دیجیتالی استفاده شود. و در برخی موارد دیگر هنوز نیاز به استفاده از سمعک دیجیتال نمی باشد. اما این یک احتمال قوی است،  که در آینده نزدیک، سمعک ها دیجیتالی باشند و این ماهیت تکنولوژی است. شنوایی شناس گاهی اوقات باید استراتژی های پردازش مطلوب تشخیص دهد؛ چراکه سطوح تکنولوژی دیجیتال باهم متفاوت هستند؛ و درنتیجه استراتژی های پردازش سیگنال متفاوت نیز به وجود می آید. 

امروزه در جهان سمعک های دیجیتال مرسوم وجود دارند. یک امر مهم در مورد سمعک ها این است، که استراتژی های پردازش سیگنال و ویژگی های مناسب به درستی انتخاب شوند. همچنین تخمین اینکه سیستم های آنالوگ یا دیجیتال چگونه کار می کنند، نسبتا آسان است. در ادامه بحث به انتخاب های گوناگون پردازش سیگنال و مدرک اساسی برای این ویژگی ها خواهیم پرداخت. به طورکلی روش ها و سطح تکنولوژی تا حدی هزینه دستگاه های شنوایی را مشخص می کند. بنابراین این یک روش منطقی برای بحث مشخصه ها و قیمت گذاری است. اگر بیمار به COAT پاسخ بدهد، نظر او در سبک، تکنولوژی و هزینه برای آزمایشگر مشخص می شود.

تنظیمات در سمعک آنالوگ و دیجیتال

 

تاخیرات القایی پردازش سیگنال و تنظیم سیستم کمک شنوایی

مشخصه DSP در بیشتر سمعک ها وجود دارد. این مشخصه بین میکروفن و رسیور قرار دارد. و شامل بی نهایت عدد است، که وظیفه اش اعمال تنظیمات در سیگنال های ورودی به میکروفن می باشد. محاسباتی که در سیگنال دیجیتال انجام می شود، باعث به وجودآمدن تاخیری بین سیگنال ورودی به سمعک میکروفن و رسیدن سیگنال به کانال گوش می شود. این مورد تحت عنوان تاخیر دیجیتالی برگشت داده می شود؛ و بعنوان مقدار زمان لازم برای عبور سیگنال آکوستیکی از میکروفن، مدار DSP و رسیور سمعک تعریف می شود. 

حال مشکل پتانسیلی وقتی به وجود می آید، که بین رسیدن سیگنال بدون تاخیر و سیگنال تاخیری تفاوت وجود داشته باشد. در فردی که از سمعک استفاده می کند، ممکن است احساس شبیه به echo ایجاد شود. همچنین غیرهمزمان شدن تاخیر DSP در وسایلی که از کانال های چندفرکانسی استفاده می کنند؛ به این معناست که قسمتی از پهنای باند در ارتباط با دیگر قسمت های پهنای باند تاخیر داشته است.

یک تاخیر ناهمزمان باعث می شود، که در ارتباط فرمنت های یک صوت و درک تغییر به وجود آید. خوشبختانه درسال‌های اخیر شاهد رشد روزافزون متن‌های علمی دررابطه با مقدار اثرات تاخیر دیجیتالی در درک گفتار وتولید هستیم. هرچند در تنظیمات سیگنال دیجیتالی،احتمال اعداد بی پایان وجود دارد؛ در دریافت سیگنال اصلی یک تاخیر مضر، توسط سازندگان تحمیل می شود. با اینکه در تحقیقات علم اصول تنوع، میزان تاخیر قابل قبول برای اقتراق وجود دارد؛ شاهد تاخیر بیشتر از ۱۵ms، برای مداخله با توانایی شنونده، جهت پردازش راحت تر سیگنال هستیم. اخیرا گزارشی مبنی بر تاخیر بیشتر از ۱۵ms در سمعک های تجاری دردسترس ارائه نشده است. و تحقیقات تنها به بررسی اثرات این تاخیرها بر درک گفتار می پردازند.

تراکم و انبساط در تنظیم وسایل کمک شنوایی

WDRC از متداول ترین تکنیک های پردازش سیگنال برای ایجاد سیگنال شنوایی در تمام محدوده وسیع سطوح ورودی می‌باشد. سیستم منتخب برای بیمار، سیستمی تقویت کننده و قابل برنامه ریزی است؛ که اجازه اعمال تنظیمات CR را می دهد. بسیاری از سازندگان پذیرفته اند، عدم وابستگی تنظیمات بهره برای صداهای بلند و آهسته انجام شود. تنظیمات این پارامترها همانند تنظیمات CR است.

بعبارتی اگر بخواهیم بهره در صداهای آهسته را افزایش دهیم؛ بدون ایجادهیچ تغییری در بهره صداهای بلند، CR افزایش خواهد یافت. در تلاشی که برای شنیدن آهسته ترین صداها انجام شد؛ افراد زیادی که از سمعک استفاده می کردند؛ بخاطر شنیدن صداهای آهسته بسیار زیاد و تداخل آنها با دیگر شرایط شنیدن شاکی شدند. آنها می گفتند که شنیدن این صداهای آهسته و ایجاد تداخل بسیار آزاردهنده می باشد.

انبساط در مشخصه های سمعک

انبساط باعث ایجاد افزایش بهره، بعنوان عملکردی از سطح ورودی می شود، و همچنین می تواند برای کاهش صداهای خیلی آهسته یا صداهای ناخواسته انجام شود. سمعک های جدید که در ابزار وجود داند؛ شامل نرم افزارهایی هستندکه بتوان شاخصانبساط را در چندین سطح تنظیم کرد. سازندگان همیشه از انبساط برای کاهش نویز میکروفن استفاده می کنند. این کاهش نویز برای افرادی که در فرکانس های پایین نیازمند سمعک هستند، بسیار کمک کننده است.

تراکم در مشخصه های سمعک

CT و CR از مشخصه های دیگر،که تعیین کننده تراکم هستند؛ و دارای زمان حمله و بازگشت می باشند. اینها پاسخ های ثابت زمانی هنگام عبور از مدار از حالت خطی (انبساط) به تراکم (زمان حمله) و یا عبور از تراکم به خطی ( انبساط-زمان بازگشت ) است. هرچند اکثر سمعک های تجاری طوری طراحی شده اند؛ که دارای زمان حمله سریع هستند. اما هنوز بحث در مورد زمان بازگشت آهسته و سریع ادامه دارد.

اطلاعاتی وجود دارد که نشاندهنده حفظ توانایی شنیدن گفتار، در زمان بازگشت سریع می باشد؛ بطوریکه که می تواند از سیلابی به سیلاب دیگر به اندازه ۳۰dB تغییر کند. در نقطه مقابل نیز استدلال هایی از زمان بازگشت آهسته وجود دارد، که فواصل سکوت در گفتار، توسط نویز پر نشود. تکنولوژی جدیدتر زمان های بازگشت آهسته و سریع را در نمونه گیری از سیگنال که توسط DSP کنترل می شود، تنظیم می کند. سازندگان مختلف برای تنظیم این تصمیمات، الگوریتم های متفاوتی در نظر گرفته اند. هرچند از نحوه تنظیم این زمان ها براساس اولویت بیمار اطلاعات کمی در دسترس می باشد.

تعداد کانال ها در تنظیم وسایل کمک شنوایی

برای فردی که از لحاظ شنوایی دچار آسیب شده است؛ محدوده مفید پویایی اغلب در سرتاسر فرکانس ها تغییر می کند. بعنوان مثال ،DR وسیع در فرکانس پائین با DR در فرکانس میانی و DR خیلی باریک در فرکانس بالا برای یک کم شنوایی حسی عصبی شیبدار متفاوت است. با ظهور کانال های چند فرکانسی در سمعک ها، تفاوت کاراکترهای تراکمی پاسخی به تفاوت نواحی فرکانسی می باشد. یک کانال، یک پهنای باند است؛ که در آن یک تقویت کننده مستقل برای کنترل مشخصه های تراکمی تعبیه شده است.

تعداد کانال های موثر برای تمایز گفتار ۲ تا ۴ عدد می باشد. پس از پذیرش سمعک، ممکن است، کانال های بسیاری برای رفع شکایات دیگر از قابلیت فهم گفتار به وجود آید. این موضوع می تواند شامل مشکل فیدبک اکوستیکی و همچنین صدای خود فرد در زمان قرار دادن سمعک باشد. جدیدا برخی از کانال ها شامل یکسری تصمیمات اولیه هستند؛ که شنوایی شناس بر اساس آنها، طبقه بندی اولیه کم شنوایی و پردازش سیگنال ها را انجام میدهد. (مثل کنترل فیدبک تطبیقی)

پهنای باند

در مورد توانایی شنیدن به عنوان عملکردی از سطح ورودی صحبت کردیم. اما در مقوله پهنای باند، توانایی شنیدن عملکردی بسیار مهم و اساسی تلقی می شود. اخیرا تکنولوژی میکروفن و رسیور، همواره پاسخ فرکانسی نسبتا خوبی از ۱۰۰Hz تا ۱۶۰۰۰Hz فراهم می کنند. از آنجایی که پاسخ فرکانسی سمعک های تجاری در دسترس بین محدوده ۵۰۰Hz تا ۵۰۰۰Hz می باشد. کاهش پهنای باند در این سمعک ها، بطور قابل ملاحظه ای فرمنت اولیه را در صامت های فرکانس بالا یا موزیک نشان نمی دهد. 

Stelmachowicz و همکارانش به همگان نشان دادند؛ که کودکان شنونده برای توسعه زبان و تمایز گفتار در زبان انگلیسی، نیازمند توانایی شنیدن از طریق فرکانس ۸۰۰۰Hz هستند. بزرگسالان باتوجه به تجربه زبانی شاید کاملا به نمایش سیگنال گفتاری نیاز نداشته باشند؛ اما اگر توانایی شنیدن فرد از دست برود، تلاش بیشتری برای فهمیدن صورت می گیرد. علاوه بر این تنها گفتار به عنوان سیگنال ورودی در سمعک ها در نظر گرفته نمی شود. محدودیت پهنای باند به DSP نسبت داده می شود و باعث تخلیه باتری می گردد. بنابراین شنوایی شناس باید بطور کامل از پهنای باند دردسترس در انتخاب سمعک آگاهی داشته باشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: