وبلاگ - آخرین اخبار
پارگی پرده گوش

پارگی پرده گوش یا صماخ

پارگی پرده گوش به ایجاد یک حفره یا درز در ناحیه پرده گوش که در قسمت انتهای گوش خارجی قراردارد اطلاق می شود. پارگی پرده گوش باعث افت شنوایی می شود. دلایل مختلفی مانند ضربه های صوتی و فیزیکی ممکن است باعث پارگی پرده صماخ گوش شود. برای تشخیص پارگی پرده گوش باید به متخصص شنوایی شناسی مراجعه شود. ادیولوژیست یا شنوایی شناس با استفاده از اتوسکوپی یا دیدن پرده گوش از طریق اتوسکوپ (وسیله ای برای دیده پرده گوش) و نیز انجام آزمون تمپانومتری پارگی پرده را تشخیص می دهند. برخی از پارگی ها اگر حجم کمی از پرده را در بر داشته باشند معمولا به صوت خودبه خودی ترمیم می یابند اما اگر میزان پارگی زیاد باشد امکان ترمیم به صورت خودبه خود وجود ندارد و باید عمل جراحی عمل تمپانوپلاستی یا گذاشتن پرده گوش انجام شود. از نکات مهم بعد از پارگی پرده گوش این است که باید آب وارد گوش نشود تا عمل ترمیم زودتر حاصل شود لذا بهتر است از قالب های ضد آب هنگام استحمام استفاده شود.

پرده گوش بسیار نازک است و به راحتی پاره می شود مراقب گوش هایتان باشید…

پرده صماخ چیست؟

پرده صماخ یا پرده گوش (Tympanic membrane)، پرده نازکی است که بین گوش میانی و گوش خارجی قرار می گیرد. از این پرده به طبل گوش هم نام می برند علتش هم آن است که صدای وارد شده به گوش را تقویت می کند و آن را به گوش میانی هدایت می کند. این پرده از دو بخش نرم و سخت که حالت انعطاف هم دارند تشکیل شده است. این ساختار منعطف باعث می شود که متناسب با فرکانس های مختلف صوتی به ارتعاش در بیاید و برخی از صداهای را با شدت بیشتری تقویت کند. پرده گوش حالت مخروطی شکل دارد و به صورت میانگین حدود ۸۵ میلی متر مربع مساحت دارد. پرده گوش انسان دارای سه لایه است و دارای رگ های خونی و نیز اعصاب می باشند به همین دلیل هنگام پارگی پرده گوش، درد و خونریزی ایجاد می شود. مراقبت از پرده گوش به سبب مشکلات بعدی و همراه آن توصیه موکد می شود.

پرده گوش در کدام قسمت گوش قرار دارد؟

گوش از سه قسمت خارجی، میانی و داخلی تشکیل شده است. قسمت لاله گوش وظیفه جمع آوری امواج صوتی را دارد. این بخش پس از جمع آوری اصوات آنها را توسط مجرای گوش (کانال) به پرده گوش (صماخ) می رساند. پرده گوش انسان بین گوش خارجی یعنی انتهای مجرای خارجی گوش و گوش میانی قرار دارد. پس از رسیدن امواج به پرده گوش، باعث ایجاد نوسان (لرزش) و خم شدن پرده ی صماخ به سمت گوش میانی می شود. علت لرزش پرده گوش برخود صدا با آن است. پشت پرده سماخ و در قسمت گوش میانی سه استخوانچه وجود دارد. ارتعاش پرده گوش باعث به لرزش درآمدن این استخوانچه ها شده و اصوات را به گوش داخلی ارسال می کند. در بخش گوش داخلی حلزون گوش قرار گرفته است که لرزش های حاصل از اصوات را به سیگنال تبدیل و به مغز ارسال می کند. تمامی فرایندی که گفته شد سبب عمل شنیدن توسط انسان می شود. گوش میانی که در پشت پرده صماخ قراردارد از هوا اشباع شده است. گوش میانی توسط شیپور یا لوله استاش (Eustachian) به حلق و پشت بینی متصل شده است که هوا در آنجا نیز جریان دارد.

هنگام شنا بدون استفاده از قالب های محافظ گوش از شیرجه زدن بپرهیزید چون ممکن است پرده گوش پاره شود…

بخش های مختلف گوش

گوش از سه قسمت خارجی، میانی و داخلی تشکیل شده است. قسمت لاله گوش وظیفه جمع آوری امواج صوتی را دارد. این بخش پس از جمع آوری اصوات آنها را توسط مجرای گوش (کانال) به پرده گوش (صماخ) می رساند. پس از رسیدن امواج به پرده ی گوش، باعث ایجاد نوسان (لرزش) و خم شدن پرده ی صماخ به سمت گوش میانی می شود. پشت پرده صماغ و در قسمت گوش میانی سه استخوانچه وجود دارد.

ارتعاش پرده گوش باعث به لرزش درآمدن این استخوانچه شده و اصوات را به گوش داخلی ارسال می کند. در بخش گوش داخلی حلزون گوش قرار گرفته است که لرزش های حاصل از اصوات را به سیگنال تبدیل و به مغز ارسال می کند. تمامی فرایندی که گفته شد سبب عمل شنیدن توسط انسان می شود. گوش میانی که در پشت پرده صماخ قراردارد از هوا اشباع شده است. گوش میانی توسط شیپور یا لوله استاش (Eustachian) به حلق و پشت بینی متصل شده است که هوا در آنجا نیز جریان دارد.

پرده گوش کجا قرار دارد؟

پرده گوش انسان یا پرده تمپان در انتهای مجرای گوش قرار دارد. این پرده بسیار نازک بوده و به صورت کاملا شفاف در انتهای مجرای گوش قرار دارد. در برخی از افراد پرده صماخ یا پرده گوش با نگاه کرده غیرمسلح قابل رویت است اما در برخی دیگر به خاطر اینکه انحنای گوش زیادی دارند تنها با استفاده از وسایلی مانند اتوسکوپ با روش کرده مجرای گوش پرده تمپان قابل دید است. علت لرزش پرده گوش برخورد صدا با این پرده است و باعث می شود که صدا به قسمت های داخلی تر گوش مانند گوش میانی و گوش داخلی وارد شود. علایم پارگی پرده گوش نیز کم شنیدن و احساس کیپی در گوش است. وارد شدن اجسام نوک تیز، یا وارد شدن فشار هوای زیاد مانند سیلی زدن مستقیم به گوش ممکن است باعث پارگی پرده گوش انسان شود. مراقبت از گوش و پرده صماخ برای سلامت شنوایی مهم است.

پشت پرده گوش چه بخش های وجود دارد؟

پرده گوش یا پرده تمپان یا پرده صماخ یکی از اجزای گوش انسان است که باعث تقویت صداهای وارد شده به گوش می شود. پرده تمپان که از کلمه طبل گوش استنتاج شده است هنگام برخود صدا با آن لرزش می کند و این لرزش را با فرکانس خاصی به قسمت های داخلی تر گوش وارد می کند. اینکه پشت پرده گوش چه بخش های وجود دارد به ترتیب گوش میانی و گوش داخلی، اعصاب شنوایی، و در ادامه ساقه مغز و مغز است که در کار پردازش شنوایی کاربرد دارد. درست بعد از پرده گوش سه استخوان بسیار کوچک که کوچکترین استخوانچه های انسان نیز می باشد به صورت زنجیر وار از یک طرف به پرده گوش و از طرف دیگر به قسمت اصلی گوش یعنی گوش داخلی متصل می باشند. تمامی اصوات وارد شده به گوش از طریق کانال گوش به پرده صماخ بعد استخوانچه ها می رسند به گوش داخل می رسند اکثر کم شنوایی های در حلزون گوش اتفاق می افتد.

علت های پارگی پرده گوش

دلایل پاره شدن پرده گوش می توانند بسیار متنوع باشد. مراقب از پرده ی گوش به سبب مشکلات زیادی که ایجاد می کند منجمله کم شنوایی، احساس درد و پری گوش و … توصیه می شود. در ادامه تعدادی علت های رایج پارگی پرده گوش ذکر می گردد.
عفونت گوش میانی : وقتی گوش میانی دچار عفونت می شود، گوش برای خارج کردن عفونت تجمع شده در پشت پرده صماخ ممکن است آن را پاره کند. عفونت گوش از طریق مصرف دارو برطرف می گردد.
ضربه زدن : ضربه های سنگین وارده به گوش مانند سیلی زدن و غیره باعث پارگی پرده گوش می شود. قابل ذکر است که اگر ضربه یا سیلی وارد شده به گوش کمی پایین تر از گوش وارد شود پارگی اتفاق نمی افتد. پارگی پرده ناشی از افزایش فشار هوا ناشی از سیلی زمانی اتفاق می افتد که دقیقا روی مجرا قرار گیرد. توجه به این نکته مهم است.
شنیده شدن اصوات با شدت بالا : اصواتی با شدت بالا مانند انفجار یا استفاده از لوازمی مانند هندز فری و هدفون. در واقع وقتی منبع صدا یک دفعه امواج صوتی زیادی را به گوش ما ارسال می کند منجر به پارگی پرده گوش و کاهش شنوایی در فرد می شود.
داخل کردن جسم خارجی : وارد کردن اجسامی مانند گوش پاک کن، سنجاق، کلید و غیره برای تمیز کردن و خارج کردن چرک گوش ممکن است پارگی ایجاد کنند.

علت پارگی پرده گوش

دانستی های برند سمعک یونیترون

چگونگی تشخیص جراحت یا پارگی پرده گوش

متخصص شنوایی سنجی یا پزشک متخصص گوش، حلق و بینی توسط وسیله ایی به نام اتوسکوپ هر گونه آسیب یا پارگی پرده گوش را تشخیص می دهد. همچنین استفاده از دستگاه های که با وارد کردن فشار هوا به داخل مجرای گوش و اندازه گیری عکس العمل پرده ی گوش می توان پارگی پرده گوش را تشخیص داد.

علائم پارگی پرده گوش

افت شنوایی و حالت کیپ شدن گوش یکی از رایج ترین علائم پارگی پرده گوش است. ترشح چرک و خون یا ماده ایی شفاف از گوش، توقف درد گوش به صورت ناگهانی، سرگیجه ای که کم کم از بین می رود و حالت تهوع و استفراغ از دیگر نشانه های پارگی پرده ی گوش می باشند.

درمان پارگی پرده گوش یا صماخ

قبل از هر نوع اقدام برای پارگی پرده گوش یا صماخ هرچه سریع تر به مراکز شنوایی شناسی مراجعه کرده تا تست شنوایی سنجی صورت پذیرد. برای از بین بردن صدای زنگ و وزوز گوش از ورود آب به درون گوش جلوگیری شود. مانند هنگام شنا در استخر و یا حمام کردن. در زمان شنا کردن می توانید از انواع گوشی های موجود استفاده کنید و حتی الامکان از شیرجه زدن و فرو بردن سر در آب جلوگیری کنید. در زمان استحمام نیز گوش خود را با قالب های ضد آب بپوشانید تا از ورود آب ممانعت گردد. همچنین رعایت این نکات از ایجاد ﮐﻠﺴﺘﺌﺎﺗﻮم ( توده گوش پوست) در گوش میانی که باعث ایجاد عفونت و اختلال در سیستم شنوایی می شود،پیشگیری می کند. همچنین برای کسب اطلاعات در زمینه سمعک و قیمت سمعک می توانید به  مقالات سایت تهران صفیر رجوع کنید.

درمان پارگی پرده گوش

ترمیم پارگی پرده گوش توسط متخصص

هنگامی که پارگی پرده صماخ کم باشد متخصصص بیمار را تحت نظر داشته و احتمال بهبودی را به صورت خود به خود در نظر می گیرد. در واقع روش ترمیم به این صورت می باشد که پس از ترمیم دو لبۀ پاره شده و بلند شدن آنها پوسته ایی را ما بین قرار می دهند. در بعضی مواقع قرار دادن پوسته چندین بار تکرار می شود.

زمانی که آسیب دیدگی در ناحیه صماخ شدید باشد روش قبلی نتیجۀ مطلوب را در پی نخواهد داشت. در نتیجه پزشک معالج اقدام به جراحی می کند. روش های جراحیِ متفاوتی وجود دارد. همۀ روش های که برای قرار دادن بافتی در قسمت پارگی پرده گوش است تمپاتوپلاستی نام دارد. عمل جراحی یک روش مناسب برای ترمیم پارگی در صماخ گوش و معمولاً هم به صورت سرپایی انجام می شود.

در سایت تهران صفیر برای آشنایی بیشتر با انواع سمعک و برندهای گوناگون، مقالات جامعی نوشته شده است. به عنوان مثال می توانید مقاله سمعک استارکی را مطالعه نمایید.

پیشگیری از پارگی پرده گوش

برای پارگی پرده گوش یا صماخ در صورت مشاهده هر گونه از علائم ذکر شده و یا عفونت در سیستم شنوایی خود در اسّرع وقت به کلینیک شنوایی سنجی در جهت درمان و تشخیص مراجعه کنید. زمان مسافرت با هواپیما با مکیدن آب نبات مانع از آسیب رسیدن به پرده گوش خود شوید. هنگام به همراه داشتن نوزاد در هواپیما نیز با دادن شیر به هر طریقی (شیشه یا سینه) مانع از آسیب رسیدن به سیستم شنوایی او شوید. از داخل کردن جسم خارجی برای تمیز کردن یا خارش گوش پرهیز کنید. سعی کنید وسایلی مانند هندزفری که مرتباً در تماس مستقیم با سطح پوست گوش شما هستند تمیز نگه دارید تا از ورود آلودگی و باکتری ها جلوگیری شود. همچنین برای کسب اطلاع از وزوگوش و درمان صدای گوش می توانید به دیگر مقالات سایت مراجعه نمایید.

خوب بشنوید بهتر زندگی کنید
سمعک تهران صفیر
دکتر ولدبیگی

5/5 - (2 امتیاز)
9 پاسخ
 1. هدی
  هدی گفته:

  با سلام. من یک هفته ای است که گوش خود را به دلیل پارگی پرده گوش جراحی کرده ام. در این یک هفته، گوشم بسیار سنگین است و لاله گوشم بی حس است و مثل یک گوشت بی جان است. آیا این وضعیت طبیعی است؟

  پاسخ
  • تهران صفیر
   تهران صفیر گفته:

   سلام بر شما. بله طبیعی است به مرور بهتر می شود و ترمیم می یابد. چنانچه بعد از سه ماه همچنان مشکل داشت یک ادیوگرام یا نولر جدید بگیرید و با قبلی مقایسه کنید تا از نتیجه عمل آگاه شوید

   پاسخ
   • Negar
    Negar گفته:

    سلام من حدود یک هفته فک میکنم شنوایی گوش چپم کمتر شده و باتوجه به اینکه در اتاق عمل کار که داعم با صدای ابزار ارتوپدی در تماس هستم
    با گذاشتن هندزفری اینو متوجه شدم …که گوش سمت چپم صدارو کمتر از راست متوجه میشه اول فکر کردم مشکل از هندزفری اما متوجه شدم نه مشکلم جدیه …حالا باید چکار کنم ؟؟
    ممنون میشم راهنمایی کنید .

    پاسخ
 2. رفیع الله
  رفیع الله گفته:

  سلام من یک هفته قبل گوش چپ خودرا جراحی تمپانوپلاستی کردم یعنی پرده گوشم سوراخ بود که درکنارمشکلات که مهمترین آن وزوزدایم گوش که حتی روند خواب را بمن اختلال ایجاد کرده بود و بعد از عمل هم آن وزوز رفع نشده است لطفا پاسخ دهید مشکل صدای وزوز گوش برطرف میشود علتش ممکن پارگی پرده گوش باشه؟

  پاسخ
 3. عباس شعبانپور
  عباس شعبانپور گفته:

  سلام
  پرده گوش من در اثر احتمالا تیر اندازی پاره شده وافت شنوایی دارم برخی صداها هم برام آزار دهنده است آیا پارگی پرده گوش درمانی دارد؟

  پاسخ
 4. امیر
  امیر گفته:

  باسلام
  بواسطه شرکت در ورزش رزمی و ضربه دستکش بوکس به گوشم حس میکنم گوشم سنگین شده و با حبس نفس و فشار برای خروج هوا از گوش خود هوای گرم خارج میشود لطفا بفرمایین آیا پرده گوش بنده پاره شده؟

  پاسخ
 5. کوثر
  کوثر گفته:

  سلام من مدتی هس وقتی ماهیچه های صورتم رو مچاله میکنم تو گوش سمت راستم احساس لرزش میکنم و صدا میده علت چیه آیا پارگی پرده گوش ؟

  پاسخ
 6. لیلا
  لیلا گفته:

  سلام وقت بخیر،ببخشید من یه مشکلی داشتم اینکه وقتی اطرافم صدای بلندی پخش میشه پرده گوشم یجوری قطع وصل میشه کلافم میکنه، با نوسان صدای بلند اینجوری میشه،مثلا موزیک بلندی در حال پخش که قطع میشه یهو این اتفاق میفته گوشم اینجوری میشه،میخواستم ببینم علتش چیه؟نکنه پارگی پرده گوش باشه، چه نوع آسیبی به گوشم و چطوری وارد شده؟چیکار باید بکنم؟

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© کپی رایت - سمعک نامرئی هوشمند تهران صفیر
مشاوره رایگان
×
تماس تلفنی با مشاور تهران صفیر 09129214119 Whatsapp chat
ارسال پیام در واتساپ Whatsapp chat