instagram اینستاگرام
021 2264 8270

اختلال شنوایی چیست | اختلال پردازش شنوایی مرکزی

اختلال شنوایی چیست

در این مقاله به بررسی پاسخ اختلال شنوایی چیست ؟ در اختلال پردازش شنوایی مرکزی می پردازیم. توانایی و قابلیت دستگاه اعصاب مرکزی برای استفاده از اطلاعات شنیداری را پردازش شنوایی مرکزی می گویند. در طی این مکانیسم  اطلاعات شنیداری در دستگاه اعصاب مرکزی پردازشی قابل درک می شوند. عامل این پردازش فعالیت های عصب زیست شناختی است؛ که باعث پیدایش پتانسیل های الکتروفیزیولوژیک می شود. موسسه گفتار،زبان وشنوایی آمریکا(ASHA) برای اولین بار درسال ۱۹۹۲ اختلال پردازش شنوایی مرکزی را بطور رسمی تعریف کرد. وجود مشکل در یادآوری، تبدیل، تجزیه و تحلیل، سازماندهی و ذخیره کردن اطلاعات حاصل از اصوات قابل شنیدن را درحالت کلی CAPD تعریف می کنند.

در سال ۱۹۹۶ این موسسه (ASHA) تعریفی برای پردازش شنوایی مرکزی ارائه کرد. این تعریف اینگونه بیان می شود، پردازش شنوایی مرکزی شامل فرآیندهایی می شود که مسئول مهارت های رفتاری زیر است:

  • جهت یابی و مکان یابی صوت
  • تمایز شنیداری
  • درک جنبه های زمانی صوت که شامل تفکیک زمانی، پوشش زمانی، ترکیب زمانی و ترتیب زمانی است.
  • توانایی پردازش و درک اصوات رقابتی
  • توانایی پردازش و درک اصواتی با کیفیت پایین

حال اگر فردی در یک یا چند مورد از موارد بالا اختلال داشته باشد؛ دچار اختلال پردازش شنوایی مرکزی شده است. ASHA نیز اختلال پردازش شنوایی مرکزی را اختلال در یک یا چند مورد از رفتارهای فوق را تعریف کرد. اینطور به نظر می رسد که C)APD) گاهی اوقات به دلیل اختلال در سازوکارهایی که مختص شنیدن است، و گاهی نیز به دلیل اختلالات عمومی تری مثل نقص توجه یا نقص زمانبندی عصبی که بر عملکرد دیگر حس ها تاثیر دارد، به وجود می آید. البته این احتمال هم وجود دارد که C)APD) به دلیل اختلال در هر دو نوع به وجود آمده باشد.

برای آشنایی با سمعک یونیترون به بخش مقالات مراجعه نمایید.

اختلال شنوایی چیست و تغییر تعریف و نام CAPD به APD

تغییر نام CAPD به APD در سال ۲۰۰۰ توسط گروهی که از دانشمندان و پزشکان تشکیل شده بود، انجام شد. در آن سال علاوه بر تغییر نام به APD ،تعریف آن را اختلال در پردازش اطلاعات مخصوص حس شنیداری بیان کردند. به عبارتی دیگر APD وقتی روی می دهد که پردازش ورودی های حس شنوایی دچار اختلال بشود. این گروه معتقد بودند که در اختلال پردازش شنوایی مرکزی، مسیر پردازشی پایین به بالا (Bottom-up) دچار اختلال شده است.

اما متخصصان APD در آمریکا (ASHA) بر اختصاصی بودن حسی انتقاد داشتند. آنها معتقد بودند که اختصاصی بودن حسی به عنوان یک معیار تشخیصی برای C)APD)،  با چگونگی پردازش واقعی در دستگاه عصبی مرکزی مطابقت ندارد. به طوری که نواحی مغزی که به تنهایی مسئول یک حس منفرد باشند، بسیار کم است.

دانستی های سمعک نامرئی

اختلال شنوایی چیست و دومین گروه ASHA  و اختلال پردازش شنوایی مرکزی

در سال ۲۰۰۵ دومین گروه تشکیل شده در ASHA با حفظ بسیاری از جوانب تعریفی که در سال ۱۹۹۵ ارائه شده بود، تلاش کردند که که به اهمیت پردازش و شناخت اشاره کنند و اختصاصی بودن حسی کامل را به عنوان یک معیار تشخیصی، از لحاظ زیست، عصب شناختی امکان ناپذیر اعلام کنند. این گروه اینطور بیان کردند که برای تشخیص APD، باید به این مسئله توجه کرد؛  که اختلال درکی پردازش حسی در پردازش اطلاعات اکوستیک، حداقل باید برای برخی از افراد مبتلا به C)APD) بارزتر باشد.

نقص پردازش عصبی محرکات شنیداری که ممکن است با اختلالات حس های دیگر نیز همراه باشد، اما ناشی از آنها نیست؛ این بهترین نگاهی که می توان به APD  داشت. بنابراین C)APD)  به عنوان یک ماهیت مجزا در پاسخ به سوال اختلال شنوایی چیست به حساب می آید.

در سال ۲۰۰۳  Bellis  اینطور مطرح کرد که چون فرایند درک شنیداری را مهارت های سطح بالا مثل زبان، شناخت، توجه و مرکز اجرایی، تحت تاثیر قرار می دهند؛  و ازطرفی پاسخهای شنوایی نشات گرفته از بسیاری مناطق غیرشنوایی هستند؛ از نظر ساختارعصبی هر گونه تعریفی که در CAP یا CAPD بر ویژگی اختصاصی بودن حسی، تاکید کند، غیرقابل قبول می باشد.

در پاسخ به این سوال که علائم اختلال شنوایی چیست ؟ در سال ۲۰۱۰ ،Moore و همکارانش گفتند که علائم اختلال پردازش شنوایی به پردازشهای حسی شنوایی ارتباطی ندارد؛ و عمدتا نقص توجه باعث اختلال پردازش شنوایی شده است. که این عوامل باید برای تشخیص کودکان دچار اختلال پردازش شنوایی در نظر گرفته شود؛ و جنبه های شناختی مثل توجه و حافظه نسبت به ارزیابی آستانه های سایکواکوستیک پردازش شنوایی مثل تفکیک فرکانسی و تفکیک زمانی ارتباط بیشتری با مهارتهای شنیداری کودکان دارند.

در سایت تهران صفیر با انواع سمعک از جمله سمعک استارکی بیشتر آشنا شوید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *