instagram اینستاگرام
021 2264 8270

مقالات سمعک

تجهیزات پروتزی برای مدیرت کم شنوایی

تجهیزات پروتزی برای مدیریت کم شنوایی

تجهیزات پروتزی برای مدیریت کم شنوایی زمانی که سالمندان و بزرگسالان برای بهبود کم شنوایی خود تصمیم می گیرند، می توانند از تجهیزات پروتزی برای مدیریت کم شنوایی خود استفاد…

تنظیم وسایل کمک شنوایی

تنظیم وسایل کمک شنوایی

تنظیم وسایل کمک شنوایی تنظیم وسایل کمک شنوایی باعث تنظیم تکنولوژی برنامه ریزی می شود. اما هدف اصلی از این تتنظیمات تغییر دادن نمی باشد. بلکه مجموعه اهداف زیادی را درپی …

استفاده و نگهداری از سمعک

استفاده و نگهداری از سمعک

استفاده و نگهداری از سمعک حتما برای تمام کسانی که از سمعک استفاده می کنند و حتی اطرافیان آنها مثل پدر و مادر بچه هایی که سمعک دارند؛ این سوال پیش آمده باشد که: نحوه درس…

کاشت حلزون شنوایی

کاشت حلزون شنوایی

کاشت حلزون شنوایی می توان گفت از بهترین و بزرگترین ابداعات در قرن بیستم کاشت حلزون شنوایی گوش برای درمان ناشنوایی بوده است. کاشت حلزون شنوایی را می توان برای کودکان و ب…

تشخیص آستانه شنوایی کودکان

ارزیابی شنوایی کودکان

ارزیابی شنوایی کودکان از مهمترین مسائل در حیطه شنوایی سنجی نوزادان وکودکان با سنین پایین، تشخیص آستانه شنوایی یا ارزیابی شنوایی کودکان است. چراکه با تشخیص درست و دقیق آ…

سمعک نامرئی

سمعک نامرئی تعریف سمعک نامرئی بر اساس مستندات علمی، به سمعکی سمعک نامرئی گفته می شود که به صورت کامل درون مجرای گوش قرار گیرد. در این شرایط باید در تمام زوایا، وقتی به …

سمعک کاشتنی

سمعک های کاشتني ۱- سمعک های متصل به استخوان(BAHA) سمعک باها با عمل جراحی برای استفاده در افت های انتقالی، آمیخته به کار می رود. کاشت گوش میانی دارای سه جزء است: کاشت تی…

سمعک استخوانی

سمعک استخوانی کاربرد سمعک های استخوانی گاه در فرآیند کلینیکی به یک ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل می شود. از جمله مواردی که این ضرورت ایجاد می شود در افراد مبتلا به اوتیت مز…

سمعک کراس

سمعک های کراس دستگاه شنوایی انسان، از دو گوش ورودی حسی دریافت می­کند. دریافت صدا از دو گوش نقش بسزایی در توانایی های شنوایی از جمله: شنوایی دوگوشی، جهت یابی افقی و R…

نویز و محافظت از شنوایی

نویز و محافظت از شنوایی طبق نظر موسسه ملی ایمنی و سلامت کار(NIOSH)، بیشتر افرادی که در معرض نویز پرخطر هستند عمدتا در محیط کار نامناسب فعالیت دارند. اگر شدت نویز بالا و…

error: