instagram اینستاگرام
021 2264 8270

سمعک اتیکن

سمعک نامرئی

سمعک نامرئی تعریف سمعک نامرئی بر اساس مستندات علمی، به سمعکی سمعک نامرئی گفته می شود که به صورت کامل درون مجرای گوش قرار گیرد. در این شرایط باید در تمام زوایا، وقتی به …

لوازم جانبی سمعک های اتیکن

لوازم جانبی سمعک های اتیکن از طریق این وسایل جانبی، می توان سمعک را با دیگر دستگاه های ارتباطی مانند موبایل، تلویزیون، MP3 player، و سایر دستگاه های بلوتوث دار  متصل کر…

سمعک اتیکن

سمعک اتیکن کمپانی اتیکن توسط یک مرد دانمارکی به نام Hans Demant، در سال ۱۹۰۳ میلادی ایجاد شد. این کمپانی انواع مختلفی از سمعک ها، مناسب برای تمام افت های شنوایی عرضه می…

error: