قدرت گرفته از وردپرس فارسی

→ بازگشت به کلینیک شنوایی و تجویز سمعک تهران صفیر ( شریعتی – قلهک)