instagram اینستاگرام
021 2264 8270

انواع سمعک

سمعک نامرئی

سمعک نامرئی تعریف سمعک نامرئی بر اساس مستندات علمی، به سمعکی سمعک نامرئی گفته می شود که به صورت کامل درون مجرای گوش قرار گیرد. در این شرایط باید در تمام زوایا، وقتی به …

سمعک استخوانی

سمعک استخوانی کاربرد سمعک های استخوانی گاه در فرآیند کلینیکی به یک ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل می شود. از جمله مواردی که این ضرورت ایجاد می شود در افراد مبتلا به اوتیت مز…

انواع سمعک ها

انواع سمعک ها سمعک ها به طور کلی از سه جز اصلی تشکیل شده اند: میکروفون که وظیفه دریافت صدا را بر عهده دارد. برد سمعک که وظیفه پردازش صدا و گفتار را بر عهده دارد. رسیور …

error: